O pólu

Pólo je kolektivní jezdecký sport. Učí hráče spolupracovat v týmu, myslet strategicky a udržovat se v koncentraci. Pólo v sobě totiž mísí 4 rozdílné sporty:

NOE polo club
  1. Šachy: hráč musí situaci na hřišti velmi rychle přečíst a zvolit optimální strategii hry.
  2. Jízdu na koni: zde je kladen velký důraz na souhru jezdce a koně, přičemž je ovládání koně ztíženo držením pálky zvané mallet a nakláněním těla např. k úderu.
  3. Kriket: k ovládání míčku se používá speciální pálka (mallet), viz Pravidla póla.
  4. Ragby: hráči v průběhu zápasu přicházejí do fyzického kontaktu, který má svá přesně stanovená pravidla.

Jde však hlavně o skvělou zábavu, která lidi spojuje s přírodou a zlepšuje nejen koordinaci jejich pohybů, ale také propojuje lidi a jejich koně.

Již od dob rozšíření póla do Indie (více v sekci Historie póla) je pólo aristokratickým sportem. Dnes už to není ani tak o příslušnosti ke šlechtickému rodu, ale spíše o šlechetném přístupu ke hře. V pólu více než v jiných sportech platí přístup fair-play. Jde také o jeden z mála sportů, kde jsou družstva přirozeně smíšená. Nijak se tedy neřeší pohlaví ani věk hráček a hráčů.

Hra je skutečně férová, každý hráč má totiž přidělený takzvaný handicap. Ten se pohybuje v rozmezí od -2 pro hráče nezkušené po +10 pro velmi zkušené hráče. Součtem handicapů hráčů v týmu se získá takzvaný týmový handicap. Rozdíl handicapů obou týmů pak tvoří počáteční skóre zápasu. Pokud nezkušené družstvo nastoupí proti profesionálům, může být počáteční skóre zápasu i 48:0. Více se dozvíte v sekci Pravidla póla.

Pro pólo lze využít koně několika plemen. Existuje však jedno plemeno, které je speciálně kříženo: nazývá se pólo pony, ale není zapsáno jako plemeno samostatné. Více se dozvíte v sekci Koně pro pólo.

...v srdci přírody, přesto 15 minut od Brna
Facebook
Česká asociace hráčů koňského póla Stránky projektu Plavba pro děti Stránky lodě Blue Thunder
©2014 NOE polo club